Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/934
Title: Robot engineering- Robot Công nghiệp
Authors: Pham Đăng Phước, Phước
Keywords: RCN
Issue Date: 2-Apr-2007
Publisher: Nhà xuất bản xây dựng
Abstract: Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản khi nghiên cứu về robot công nghiệp. Nắm được các phép biến đổi đồng nhất, phương pháp nghiên cứu động học robot (Thiết lập hệ phương trình động học và bài toán động học ngược robot) thông qua việc sử dụng hệ toạ độ gắn trên các khâu và bộ thông số Denavit - Hartenberg. Cung cấp những hiểu biết cần thiết về phương pháp lập trình điều khiển robot công nghiệp, thiết kế robot, bảo trì hệ thống tự động hóa.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/934
Appears in Collections:Bài giảng bộ môn Cơ khí chế tạo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chuong1.pdf
  Restricted Access
Giới thiệu về Robot Công nghiệp187.91 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
Chuong2.pdf
  Restricted Access
Các phép biến đổi đồng nhất544.06 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
chuong3.doc
  Restricted Access
Bộ thông số DH và phương trình động học549 kBMicrosoft WordView/Open Request a copy
Chuong4.pdf
  Restricted Access
Thiết lập phương trình động học410.9 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
Chuong5.pdf
  Restricted Access
Ngôn ngữ lập trình robot230.25 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.