Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/92
Title: Xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm khách quan cho các học phần Kỹ năng mềm theo định hướng phát triển năng lực người học
Authors: Trần, Thị Lợi
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Sư phạm Công nghiệp
Issue Date: Jan-2022
Abstract: Qua quá trình nghiên cứu và tiến hành thực nghiệm khảo sát trên 32 SV thuộc 2 lớp học phần 221KNLĐQL01 và 221KNLĐQL02 trong năm học 2021-2022 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, chúng tôi đã xây dựng được bộ câu hỏi 200 câu TNKQ cho học phần Kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo định hướng phát triển năng lực người học đã được kiểm định chất lượng qua các chỉ số thống kê toán học
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/92
Appears in Collections:Đề tài NCKH cá bộ năm 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN THỊ LỢI.pdf
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
TRẦN THỊ LỢI.docx
  Restricted Access
6.92 MBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.