Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/918
Title: Slide Bài giảng Mạng diện rộng
Authors: Nguyễn Văn, Phát
Issue Date: 2023
Abstract: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản để trở thành chuyên viên mạng có khả năng triển khai, vận hành và bảo trì hệ thống mạng diện rộng tích hợp các thiết bị và công nghệ khác nhau: ứng dụng, web, hệ thống nhúng hay cho thiết bị cỡ nhỏ (như thiết bị di động).
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/918
Appears in Collections:Slide Bài giảng Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516-7480201-5505180-02-006.pdf
  Restricted Access
538.08 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
516-7480201-5505180-02-001.pdf
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
516-7480201-5505180-02-002.pdf
  Restricted Access
735.55 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
516-7480201-5505180-02-003.pdf
  Restricted Access
977.13 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
516-7480201-5505180-02-004.pdf
  Restricted Access
3.79 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
516-7480201-5505180-02-005.pdf
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.