Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/898
Title: Mạng máy tính
Authors: Nguyễn Văn, Phát
Keywords: mạng máy tính
Issue Date: 2023
Abstract: Cung cấp những khái niệm tổng quan về mạng máy tính, bao gồm mô hình tham chiếu OSI, TCP/IP và các chuẩn mạng; những khái niệm, nguyên lý cơ bản về tín hiệu, truyền tín hiệu. Sinh viên được tìm hiểu sâu về mô hình TCP/IP như các giao thức trong các tầng đặc biệt là tầng mạng và tầng vận chuyển. Ngoài ra, sinh viên cũng được làm quen với các dịch vụ mạng cơ bản, kỹ thuật mạng không dây và bảo mật mạng.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/898
Appears in Collections:Bài giảng Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516-7480201-5505181-01-001.pdf
  Restricted Access
Bài giảng Mạng máy tính356.83 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.