Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/866
Title: Áp dụng Mô hình Canvas trong Thực hành Khởi Nghiệp
Authors: Lê Vũ
Issue Date: 2022
Abstract: Business Model Canvas (BMC) là một công cụ xây dựng mô hình KD hiện đại được thiết kế bởi Alexander Osterwalder và Yves Pigneur.Mô tả bằng 9 trụ cột tạo nên TC của một công ty. Hợp nhất các hoạt động KD bằng cách minh họa các tiêu chí đánh đổi tiềm năng.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/866
Appears in Collections:Slide Bài giảng Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516-7480201-5502010-02-001.ppt
  Restricted Access
1.32 MBMicrosoft PowerpointView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.