Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/855
Title: Slide bài giảng CHUYÊN ĐỀ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG
Authors: Phan, Tiến Vinh
Keywords: Chuyên đề kiến trúc bền vững
Issue Date: 2023
Description: Tài liệu Chuyên đề kiến trúc bền vững cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan phát triển bền vững, các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kiến trúc bền vững, các công cụ đánh giá công trình xanh và các công cụ phân tích, mô phỏng, ... trong thiết kế kiến trúc theo hướng bền vững. Đây chính là những kiến thức chuyên sâu quan trọng, rất cần thiết cho sinh viên trong quá trình học các môn lý thuyết chuyên ngành, các bài tập thực hành thiết kế, đồ án môn học của ngảnh CNKT Kiến trúc và trong quá trình hành nghề thực tế sau khi ra trường. Nội dung cơ bản của các slide bao gồm: tổng quan về kiến trúc bền vững, phát triển kiến trúc bền vững tại Việt Nam, hệ thống các công cụ đánh giá Công trình Xanh, ứng dụng công nghệ mô phỏng trong thiết kế kiến trúc theo hướng bền vững.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/855
Appears in Collections:Slide Bài giảng bộ môn CNKT Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506-7510101-5506234-02-001.pdf
  Restricted Access
12.73 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.