Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/699
Title: Slide bài giảng NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
Authors: Phan, Tiến Vinh
Keywords: Nguyên lý thiết kế kiến trúc
Issue Date: 2022
Description: Tài liệu Nguyên lý thiết kế kiến trúc cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý thiết kế kiến trúc một công trình kiến trúc. Đây chính là những kiến thức cơ sở quan trọng, rất cần thiết và là kim chỉ nam cho sinh viên trong quá trình học các môn lý thuyết chuyên ngành, các bài tập thực hành thiết kế, đồ án môn học của ngảnh CNKT Kiến trúc và trong quá trình hành nghề thực tế sau khi ra trường. Nội dung cơ bản của các slide bao gồm: Phương pháp luận về thiết kế công trình; Nguyên lý thiết kế mặt bằng công trình kiến trúc; Nguyên lý thiết kế hình khối không gian của công trình kiến trúc; Thụ cảm thị giác và độ nhìn rõ; Một số vấn đề kỹ thuật và kinh tế.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/699
Appears in Collections:Slide Bài giảng bộ môn CNKT Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506-7510101-5506217-02-001.pdf
  Restricted Access
33.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.