Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/698
Title: Slide bài giảng KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Authors: Phan, Tiến Vinh
Keywords: Kiến trúc Xây dựng
Issue Date: 2018
Description: Tài liệu Kiến trúc Xây dựng cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan và một số vấn đề cơ bản về kiến trúc cho sinh viên ngành CNKT Xây dựng, định hướng người học về các khả năng ứng dụng trong quản lý dự án, thiết kế và thi công xây dựng. Nội dung cơ bản của các slide bao gồm: tổng quan về kiến trúc; cơ sở và nguyên tắc thiết kế kiến trúc; đặc điểm và nguyên tắc thiết kế cơ bản các công trình kiến trúc dân dụng, kiến trúc công nghiệp.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/698
Appears in Collections:Slide Bài giảng bộ môn CNKT Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506-7510103-5506034-02-001.pdf
  Restricted Access
30.4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.