Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/697
Title: Slide bài giảng KIẾN TRÚC NHẬP MÔN
Authors: Phan, Tiến Vinh
Keywords: Kiến trúc nhập môn
Issue Date: 2021
Description: Tài liệu Kiến trúc nhập môn cung cấp cho sinh viên những kiến thức ban đầu về các khía cạnh cơ bản của kiến trúc và nghề kiến trúc nhằm đạt được mục đích ý nghĩa là “Nhập môn” cho sinh viên ngành CNKT Kiến trúc. Nội dung cơ bản của các slide bao gồm: Đặc điểm môn học, Phương pháp học tập chuyên ngành kiến trúc; Khái niệm chung về Kiến trúc; Mô tả công trình; Thước đo kiến trúc; Kích thước kiến trúc; Vai trò và Chương trình đào tạo Kiến trúc sư.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/697
Appears in Collections:Slide Bài giảng bộ môn CNKT Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506-7510101-5506206-02-001.pdf
  Restricted Access
21.8 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.