Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/696
Title: Slide bài giảng CẤU TẠO KIẾN TRÚC NHÀ DÂN DỤNG
Authors: Phan, Tiến Vinh
Keywords: Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng
Issue Date: 2018
Description: Tài liệu Cấu tạo Kiến trúc nhà dân cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan và một số vấn đề cơ bản về cấu tạo kiến trúc các bộ phận trong công trình cho sinh viên các chuyên ngành xây dựng và kiến trúc, định hướng người học về các khả năng ứng dụng trong quản lý dự án, thiết kế và thi công xây dựng công trình. Nội dung cơ bản của các slide bao gồm khái niệm chung về những vấn đề cơ bản về cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng, nguyên lý cấu tạo kiến trúc của các bộ phận chính trong nhà dân dụng.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/696
Appears in Collections:Slide Bài giảng bộ môn CNKT Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506-7510103-5506004-02-001.pdf
  Restricted Access
10.09 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.