Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/647
Title: Lý thuyết và Thực hành Vẽ Xây dựng trên máy tính
Authors: Võ, Thị Vỹ Phương
Phan, Tiến Vinh
Lê, Thanh Hòa
Đinh, Nam Đức
Keywords: Lý thuyết và thực hành Vẽ xây dựng trên máy tính
Issue Date: 2020
Publisher: Thông tin và Truyền thông
Abstract: Tài liệu là sách mô tả phần lý thuyết và thực hành cho môn học Autocad với đối tượng là bản vẽ ngành xây dựng
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/647
Appears in Collections:Bài giảng bộ môn CNKT Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506-7510101-5506062-01-001.pdf
  Restricted Access
5.55 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
506-7510101-5506062-01-002.pdf
  Restricted Access
3.07 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.