Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/603
Title: Giáo trình môn học Bảo trì máy tính
Authors: ThS. Lê Vũ
Issue Date: 2018
Abstract: Giáo trình môn học bảo trì máy tính gồm 7 chương Chương 1: Tổng quan về máy tính Chương 2: Bo mạch chủ Chương 3: Bộ xử lý Chương 4: Bộ nhớ chính Chương 5: Thiết bị lưu trữ Chương 6: Các thiết bị ngoại vi Chương 7: Lắp ráp một máy tính cá nhân Chương 8: Cài đặt và bảo trì hệ thống
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/603
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Số

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516-7480201-5505120-03-001.pdf
  Restricted Access
8.25 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.