Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/503
Title: Giáo trình Quy hoạch thực nghiệm
Issue Date: 2022
Abstract: Giáo trình Quy hoạch thực nghiệm gồm: Mở đầu: Một số khái niệm cơ bản Chương I: Một số thông số của đại lượng ngẫu nhiên Chương II: Quy hoạch trực giao cấp I Chương III: Quy hoạch trực giao cấp II Chương IV: Quy hoạch cấp II của Box và Hunter Chương V: Tối ưu hoá thực nghiệm ứng dụng trong công nghệ. Chương VI : Các nghiên cứu ứng dụng trong công nghệ Hoá học, Thực phẩm, Sinh học và Môi trường
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/503
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh QUY HOACH THUC NGHIEM-FULL.pdf
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.