Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/502
Title: Giáo trình Tính toán mô phỏng bằng phần mềm Gaussian
Authors: TS. Võ Văn Quân
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Abstract: Giáo trình tính toán mô phỏng bằng phần mền gaussian (gồm 5 chương) Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tính toán năng lượng điểm đơn Chương 3: Tối ưu hóa cấu trúc phân tử Chương 4: Tính toán tần số Chương 5: Mô hình hóa các hệ phân tử trong dung dịch
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/502
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
507-7510402-5507194-03-04.pdf
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.