Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/498
Title: Giáo trình Công nghệ chế biến đường - bánh kẹo
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Abstract: Giáo trình Công nghệ chế biến đường - bánh kẹo gồm 2 phần: Phần 1 : Công nghệ sản xuất đường (6 chương) Chương 1: Nguyên liệu mía Chương 2: Lấy nước mía Chương 3: Làm sạch nước mía Chương 4: Cô đặc nước mía Chương 5: Nấu đường và kết tinh Chương 6: Li tâm - sấy - đóng bao và bảo quản đường Phần 2: Công nghệ sản xuất bánh - kẹo (3 chương) Chương 1: Nguyên liệu Chương 2: Kỹ thuât sản xuất bánh qui Chương 3: Kỹ thuât sản xuất kẹo caramen (kẹo cứng).
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/498
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
507-7540102-5507054-03-001.pdf
  Restricted Access
3.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.