Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/492
Title: Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần Hóa học thực phẩm
Authors: Huỳnh, Thị DiễmUyên
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường
Issue Date: Feb-2023
Abstract: Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần Hóa học thực phẩm và đăng tải lên hệ thống LMS của trường, triển khai thử nghiệm và lan tỏa đến toàn thể giảng viên.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/492
Appears in Collections:Đề tài NCKH cán bộ 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HUYNH THI DIÊM UYEN_DE TAI KHCN CAP TRUONG XAY DUNG BAI GIANG HOA HOC THUC PHAM.pdf
  Restricted Access
14.92 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.