Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/461
Title: Ứng dụng phép biến đổi afin vẽ chính xác cặp trục và tiếp tuyến của elip trong hình chiếu trục đo
Authors: Nguyễn, Đức Sỹ
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Sư phạm Công nghiệp
Issue Date: Feb-2023
Abstract: Ứng dụng phép biến đổi afin tích hợp vào AutoCAD nhằm xác định chính xác độ dài của cặp trục của các elip hình chiếu trục đo của các đường tròn đường kính d thuộc hoặc song song với các mặt phẳng tọa độ. So với các kết quả của các phương pháp chứng minh khác được trình bày trong các giáo trình Vẽ kỹ thuật, thì kết quả nghiên cứu của bài báo này là hoàn toàn chính xác.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/461
Appears in Collections:Đề tài NCKH cán bộ 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tập báo cáo đề tài cấp cơ sở 2020 - Nguyễn Đức Sỹ - T2020-06-160.pdf
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.