Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/448
Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo ùn tắc giao thông dựa trên nền tảng hệ thống camera 0511 thành phố Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Bá Đại Nghĩa
Phạm, Duy Dưởng
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Điện - Điện tử
Issue Date: Feb-2023
Abstract: Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm ùn tắc giao thông và định hướng phân luồng cho người tham gia giao thông. Bao gồm: - Ước lượng lưu lượng và tốc độ dòng xe thông qua hình ảnh từ camera giao thông của thành phố Đà Nẵng. - Xây dựng huật toán định hướng phân luồng giao thông - Xây dựng phần mềm gửi cảnh báo và phân luồng đến phương tiện tham gia giao thông
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/448
Appears in Collections:Đề tài NCKH cán bộ 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bao cao NGHIA_T2018_06_94.pdf
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.