Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/445
Title: Điều khiển thích nghi bền vững cho hệ phi tuyến bất định với đầu vào bị giới hạn
Authors: Trương, Thị Hoa
Nguyễn, Xuân Bảo
Nguyễn, Văn Nam
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Điện - Điện tử
Issue Date: Feb-2023
Abstract: Tóm tắt kết quả nghiên cứu: -Một bộ quan sát phi tuyến được xây dựng để nhận dạng các thông số của mô hình phi tuyến. -Bộ điều khiển được đề xuất khắc phục những nhược điểm của bộ điều khiển thích nghi truyền thống, bao gồm tính không kỳ dị, lực điều khiển thấp và độ ổn định cao. ix ix -Kết quả mô phỏng đã chứng minh tính hiệu quả của thuật toán điều khiển đề xuất. Bộ điều khiển được đề xuất cải thiện đáng kể hiện tượng dao động tín hiệu so với bộ điều khiển thích nghi truyền thống.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/445
Appears in Collections:Đề tài NCKH cán bộ 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[0] CD-Báo cáo Tổng kết NCKH cấp Trường - Trương Thị Hoa-T2020-06-152.pdf
  Restricted Access
15.17 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.