Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/443
Title: Nghiên cứu và chế tạo xe tự hành theo vạch kẻ dùng xử lý ảnh.
Authors: Phạm, Tuấn
Trần, Duy Chung
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Điện - Điện tử
Issue Date: Feb-2023
Abstract: Trước đây, các loại xe tự hành đều phải dùng các cảm biến để phát hiện các vạch kẻ với màu sơn cố định để có thể di chuyển được. Nhưng thực tế có rất nhiều vấn đề về các vạch kẻ như: khoảng cách giữa các vạch kẻ là không đồng nhất, vạch kẻ có thể phai màu theo thời gian, màu sắc không đồng nhất…Ngày nay, với sự phát triển của máy học trong lĩnh vực xử lý ảnh đã tạo ra rất nhiều ứng dụng trong xe tự hành. Do đó, chúng tôi đề xuất giải pháp sử dụng xử lý ảnh trong xe tự hành để giải quyết các vấn đề trên thay cho giải pháp truyền thống là dùng cảm biến. - Làm chủ công nghệ và nội địa hóa sản phẩm.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/443
Appears in Collections:Đề tài NCKH cán bộ 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao cao tong ket_final-Pham Tuan (1).pdf
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.