Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/442
Title: Ứng dụng mạng thần kinh để dự báo lưu lượng lũ tại hệ thống sông Thu Bồn - Vu Gia
Authors: Lưu, Duy Vũ
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Sư phạm Công nghiệp
Issue Date: Feb-2023
Abstract: Tóm tắt kết quả nghiên cứu: Các mô hình mạng thần kinh được đề xuất là đáng tin cậy để dự báo lũ trong lưu vực khi giá trị RMSE và NSE của các mô hình lần lượt là khoảng 320 m3 / s và 0,5.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/442
Appears in Collections:Đề tài NCKH cán bộ 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LƯU DUY VŨ-KHOA SPCN-Báo cáo tổng kết đề tài cấp Trường ĐHSPKT.doc
  Restricted Access
5.44 MBMicrosoft WordView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.