Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/441
Title: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống xử lý chất thải rắn hữu cơ theo quy mô phòng thí nghiệm
Authors: Phạm, Phú Song Toàn
Kiều, Thị Hòa
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường
Issue Date: Feb-2023
Abstract: Nghiên cứu này đã đạt được các kết quả dự kiến ban đầu: - Thiết kế, lắp đặt và vận hành thành công hệ thống ủ rác thải hữu cơ với quy mô nhỏ (100 kg) phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và đào tạo của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng. Hệ thống bao gồm 1 modun cắt nguyên liệu, một modun ủ rác thải được lắp ráp bằng sắt. - Tài liệu hướng dẫn xử lý rác hữu cơ bằng công nghệ hiếu khí - Bản thiết kế hệ thống ủ rác hữu cơ - 1 bài báo khoa học (SCOPUS) – Q3.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/441
Appears in Collections:Đề tài NCKH cán bộ 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Full Report_T2020-06-170_PPSToan.pdf
  Restricted Access
4.21 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.