Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/435
Title: Xây dựng các bài hướng dẫn thực hành nhập môn ngành tự động hoá phục vụ dạy học trực tuyến
Authors: Phạm, Duy Dưởng
Phạm, Thanh Phong
Phan, Thị Thanh Vân
Đỗ, Hoàng Ngân Mi
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Điện - Điện tử
Issue Date: Feb-2023
Abstract: - Học phần TH nhập môn ngành CN KTĐK và TĐH (1TC) là môn cơ sở ngành bắt buộc cho sinh viên ngành CN KTĐK và TĐH, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Học phần này giúp sinh viên trãi nghiệm một số công việc thiết kế, thi công một số công đoạn của hệ thống tự động nhằm tạo cho sinh viên có cái nhìn tổng quát, có định hướng học tập tốt và tạo đam mê với ngành cho tân sinh viên. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, các hoạt động đào tạo của Nhà trường đang được thực hiện theo x hình thức trực tuyến và học phần TH nhập môn ngành cũng đang được triển khai theo hình thức này. - Đề tài “Xây dựng các bài Thực hành Nhập môn ngành CN KTĐK và TĐH phục vụ dạy học trực tuyến”, nhằm tạo điều kiện để tân sinh viên có thể thực hành trực tuyến các bài Thực hành Nhập môn ngành CN KTĐK và TĐH
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/435
Appears in Collections:Đề tài NCKH cá bộ năm 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHẠM DUY DƯỠNG.pdf
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.