Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/434
Title: Giải pháp thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả thông gió tự nhiên cho loại hình kiến trúc Trường trung học cơ sở tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Phan, Tiến Vinh
Lưu, Thiên Hương
Võ, Thị Vỹ Phương
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Kỹ thuật Xây dựng
Issue Date: Feb-2023
Abstract: 4. Tóm tắt kết quả nghiên cứu: - Nghiên cứu tổng quan về các vấn đề, như: xu hướng phát triển Kiến trúc bền vững trên thế giới và Việt Nam; thông gió tự nhiên trong công trình; kiến trúc Trường trung học cơ sở; tổng quan về đầu tư, thiết kế xây dựng và tổ chức thông gió tại các trường trung học cơ sở tại Đà Nẵng. - Đưa ra một số cơ sở khoa học mang tính thực tiễn cho thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả thông gió tự nhiên cho loại hình kiến trúc Trường trung học cơ sở tại thành phố Đà Nẵng. - Đề xuất một số giải pháp thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả thông gió tự nhiên cho loại hình kiến trúc Trường trung học cơ sở tại thành phố Đà Nẵng. 5. Tên sản phẩm: Giải pháp thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả thông gió tự nhiên cho loại hình kiến trúc Trường trung học cơ sở tại thành phố Đà Nẵng.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/434
Appears in Collections:Đề tài NCKH cá bộ năm 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Báo cáo tổng kết ĐT 2022- PhanTienVinh F.docx
  Restricted Access
2.02 MBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.