Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/426
Title: Tính toán sóng hài sinh ra bởi các bộ chuyển đổi năng lượng tĩnh
Authors: Trần, Lê Nhật Hoàng
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Điện - Điện tử
Issue Date: Feb-2023
Abstract: Tóm tắt kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu thực hiện mô hình hóa các bộ chỉnh lưu, nghịch lưu thông qua phân tích mạch điện để đưa ra các phương trình trạng thái. Sau đó tính toán thời điểm chuyển mạch nhờ vào các đặc tính của các bán dẫn. Cuối cùng, thực hiện biến đổi Fourier các phương trình trạng thái để tính sóng hài sinh ra.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/426
Appears in Collections:Đề tài NCKH cá bộ năm 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN LÊ NHẬT HOÀNG.docx
  Restricted Access
3.12 MBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.