Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/416
Title: Xây dựng bài thực hành mạng máy tính – truyền thông mô phỏng trên phần mềm cisco packet tracer
Authors: Hoàng, Bá Đại Nghĩa
Phan, Ngọc Kỳ
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Điện - Điện tử
Issue Date: Feb-2023
Abstract: Xây dựng các bài thực hành môn mạng máy tính – truyền thông giúp sinh viên tự học và thực hành trên phần mềm cisco packet tracer: 1. Cấu hình router căn bản 2. Định tuyến tĩnh 3. Định tuyến RIP 4. Đinh tuyến OSPF 5. Định tuyến EIGRP 6. Cấu hình router wireless
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/416
Appears in Collections:Đề tài NCKH cá bộ năm 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HOÀNG BÁ ĐẠI NGHĨA.pdf
  Restricted Access
18.11 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.