Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/415
Title: Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần thí nghiệm mạch điện tử
Authors: Phạm, Văn Phát
Võ, Thị Hương
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Điện - Điện tử
Issue Date: Feb-2023
Abstract: Tóm tắt kết quả nghiên cứu: - Tạo ra được 02 tài liệu hướng dẫn chuẩn dành cho sinh viên và giảng viên hướng dẫn đáp ứng yêu cầu, đề cương học phần Thí nghiệm mạch điện tử trên thiết bị phần cứng (KIT) thực hành hiện có. - Tạo ra 05 video hướng dẫn thí nghiệm online kết hợp so sánh, phân tích trên các KIT thí nghiệm thực tế
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/415
Appears in Collections:Đề tài NCKH cá bộ năm 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHẠM VĂN PHÁT.pdf
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.