Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/412
Title: Nghiên cứu chuyển đổi động cơ tĩnh tại dùng bộ chế hòa khí sang động cơ phun LPG điều khiển điện tử
Authors: Hồ, Trần Anh Ngọc
Bùi, Văn Hùng
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Cơ khí
Issue Date: Feb-2022
Abstract: Tóm tắt kết quả nghiên cứu: - Chuyển đổi thành công động cơ tĩnh tại dùng bộ chế hòa khí sang động cơ phun LPG điều khiển điện tử. cải tạo động cơ tĩnh tại đánh lửa cưỡng bức truyền thống thành động cơ sử dụng LPG nhờ bộ điều khiển điện tử ECU đặc thù gồm một bộ vi điều khiển được cài đặt chương trình kiểm soát hoạt động của vòi phun và hệ thống đánh lửa; một cảm biến từ Hall để kích hoạt chương trình trình tính toán các thông số chu trình; một cảm biến xác định vị trí bướm ga; một vòi phun nhiên liệu LPG; một cụm đánh lửa tổ hợp. Các cấu phần của hệ thống được kết nối vào vi điều khiển thông qua mạch công suất-chống nhiễu. - Mô hình động cơ phun nhiên liệu LPG tối ưu hóa việc sử dụng công suất và giảm ô nhiễm môi trường.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/412
Appears in Collections:Đề tài NCKH cá bộ năm 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HỒ TRẦN ANH NGỌC.pdf
  Restricted Access
3.07 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.