Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1359
Title: Thiết kế máy cắt thép
Authors: Ngô, Tấn Thống
Lê, Viết Đức
Keywords: Đồ án tốt nghiệp
Khoa Cơ khí
Issue Date: 6-Sep-2023
Abstract: Phạm vi nghiên cứu của đề tài tốt nghiệp:  Cơ sở lý thuyết về máy cắn thép  Thiết kế các bản vẽ chi tiết của máy cán, hộp giảm tốc, thân giá cán, bản lắp toàn máy, bãn vẽ cơ cấu nén trục, bản vẽ lỗ hình trục cán, bản vẽ đồ động ,bản vẽ trục cán.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1359
Appears in Collections:Ngành Cơ khí chế tạo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dưc.pdf
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.