Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1357
Title: Ảnh hưởng của syngas đến đặc tính cháy tầng của hỗn hợp xăng – không khí
Authors: Nguyễn, Minh Tiến
Đặng, Nguyễn Trọng Hiếu
Keywords: Đồ án tốt nghiệp
Khoa Cơ khí
Issue Date: 6-Sep-2023
Abstract: Syngas có thành phần thay đổi tùy thuộc vào quá trình khí hóa, nhiên liệu nên nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình cháy của động cơ. Chính vì thế, nhóm đề xuất tiến hành thí nghiệm “Ảnh hưởng của syngas đến đặc tính cháy tầng của hỗn hợp xăng – không khí”. Trong đề tài này, hỗn hợp syngas H20C30N50 được pha với xăng theo 3 tỉ lệ gồm: G0 (100% syngas), G50 (50% xăng và 50% syngas), G100 (100% xăng và không khí) được đốt cháy trong buồng đốt đẳng tích tại các tỉ lệ hòa trộn khác nhau ( = 0.8,  = 0.9,  = 1.0,  = 1.1,  = 1.2) và tại áp suất p=3 (atm) và p=5 (atm). Kết quả thu được sử dụng để tính toán tốc độ cháy, thời gian cháy của hỗn hợp cháy. Ngoài ra, còn cho thấy được khi thay đổi các tỉ lệ hòa trộn thì tốc độ cháy được thay đổi theo những mức khác nhau, khi thay đổi áp suất thì tốc độ cháy và thời gian cháy cũng sẽ khác nhau (biến đổi từ chậm đến nhanh, thấp đến cao).
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1357
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Ô tô

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thuyết Minh ĐATN (Bản chính).pdf
  Restricted Access
3.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.