Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1354
Title: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo máy băm xơ dừa
Authors: Nguyễn, Xuân Bảo
Phạm, Nguyên
Keywords: Đồ án tốt nghiệp
Khoa Cơ khí
Issue Date: 5-Sep-2023
Abstract: Nội dung chính của đồ án: - Tổng quan tài liệu. - Mục tiêu- phương pháp. - Kết quả- thảo luận. - Chọn tiến trình gia công các bề mặt của phôi.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1354
Appears in Collections:Ngành Cơ khí chế tạo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Báo cáo đồ án.pdf
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.