Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1351
Title: : Thử nghiệm sản xuất khí syngas bằng phương pháp đặt quạt thổi không khí vào đường cấp khí chính
Authors: Phùng, Minh Tùng
Nguyễn, Đức Thái Sơn
Keywords: Đồ án tốt nghiệp
Khoa Cơ khí
Issue Date: 5-Sep-2023
Abstract: Nội dung chính của đồ án: - Tìm hiểu về RDF và công nghệ syngas. - Sự ảnh hưởng của điều kiện đầu vào của lò khí hóa đến thành phần của syngas. - Kiểm nghiệm thực tế và đánh giá.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1351
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Ô tô

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THUYẾT MINH WORD.pdf
  Restricted Access
3.09 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.