Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1350
Title: Tối ưu hóa quá trình lên men rượu vang từ chuối hột
Authors: Ngô, Thị Minh Phương
Phan, Thị Phương Thảo
Keywords: Đồ án tốt nghiệp
Khoa Công nghệ HH-MT
Issue Date: 5-Sep-2023
Abstract: Đề tài “Tối ưu hóa quá trình lên men rượu vang từ chuối hột” được tiến hành từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 06 năm 2023 tại phòng thí nghiệm của khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật - Đại học Đà Nẵng. Đề tài thực hiện nhằm mục đích khám phá kỹ thuật lên men khác nhau, như cố định tế bào, để cải thiện hiệu quả lên men và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó tiến hành tối ưu hóa một số điều kiện ảnh hưởng đến hàm lượng rượu thu được như nhiệt độ, tỷ lệ nấm men đến thời gian lên men bằng cách khảo sát và thiết kế thí nghiệm được tính toán trên phần mềm Design expert (phiên bản 9.0 Trial, Stat-EaseInc., Minneapolis, USA). Kết quả cho thấy nhiệt độ ảnh hưởng nhiều đến quá trình thu nhận hàm lượng rượu etylic và điều kiện tối ưu để lên men tốt nhất là nhiệt độ 27°C và tỷ lệ nấm men 0,93%. Hàm lượng đường bổ sung vào dịch lên men đạt ở 20⁰Bx. Thời gian lên men rượu chuối hột là 8 ngày.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1350
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DATN Phuong Thao.pdf
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.