Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1312
Title: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Authors: Nguyễn Đắc, Lộc
Lưu Văn, Nhang
Keywords: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Issue Date: 2006
Publisher: NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
Abstract: Đồ án công nghê cho phép sinh viên phát triễn khả năng sáng tạo, hoàn thiện ác bài toán kỹ thuật và tổ chức xuất hiện khi thiết kế công nghê, nhằm năng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm; ứng dụng kỹ thuật vào quá trình công nghệ gia công.Sinh viên sẽ tìm thấy được hướng dãn chung về nội dung và trình tự thực hiện các bước của đồ án, quy định chung và mới nhất cần tân thủ khi thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy. Các dử liệu và hình vẽ được đánh số thứ tự theo từng chương. Tài liệu tham khảo được đánh số thứ tự sử dụng và in cùng bảng mục lục ở phía đầu của hướng dẫn.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1312
Appears in Collections:Bài giảng bộ môn Cơ khí chế tạo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
504-7510201-5504079-01-004.doc
  Restricted Access
248.31 MBMicrosoft WordView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.