Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1310
Title: Sổ Tây Công Nghệ Chế Tạo Tập II
Authors: Nguyễn Đắc, Lộc
Lê Văn, Tiến
Ninh Đức, Tôn
Trần Xuân, Việt
Keywords: Sổ Tay Công Nghệ Chệ Máy Tập II
Issue Date: 2007
Publisher: NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
Citation: In lần thứ 4
Abstract: Bộ sách này dùng làm tài tài tra cứu khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, cao học và nghiên cứu sinh ngành cơ khí chế tạo máy thược các hệ đào tạo. Đồng thời nó còn làm tài liệu phục vụ cho sản xuất trong các nhà máy cơ khí, trong các phân xưởng cơ điện sửa chữa ở các công ty sản xuất các mặt hàng khác.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1310
Appears in Collections:Bài giảng bộ môn Cơ khí chế tạo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
504-7510201-5504079-01-002.doc
  Restricted Access
108.86 MBMicrosoft WordView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.