Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1309
Title: Sổ Tây Công Nghệ Chế Tạo Tập I
Authors: Nguyễn Đắc, Lộc
Lê Văn, Tiến
Ninh Đức, Tôn
Trần Xuân, Việt
Keywords: Sổ Tay Công Nghệ Chệ Máy Tập I
Issue Date: 2007
Publisher: NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC KỸ THUẬT
Citation: In lần thứ 7 có bổ sung sửa chữa
Abstract: Bộ sách này, dùng làm tài liệu tra cứu, học tập khi làm đò án môn học, đò án tốt nghiệp, của học sinh, sinh viên, cao học và nghiên cứu sinh các ngành cơ khí chế tạo máy thuộc các hệ đào tạo. đồng thời nó còn là tài liệu phục vụ sản xuất trong các nhà máy cơ khí, các phân xưởng cơ điện sửa chữa ở các công ty sản xuất mặt hàng khác
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1309
Appears in Collections:Bài giảng bộ môn Cơ khí chế tạo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
504-7510201-5504079-01-001.doc
  Restricted Access
87.79 MBMicrosoft WordView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.