Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1157
Title: Xây dựng website học tiếng Anh
Authors: Phan, Huy Khánh
Văn, Quý Thọ
Keywords: Đồ án tốt nghiệp
Khoa Công nghệ số
Issue Date: 2-May-2023
Abstract: Xây dựng website hỗ trợ quá trình học tiếng Anh thuân lợi, linh hoạt, góp phần giảm thời gian và chi phí để đến trường lớp hoặc các trung tâm dạy tiếng Anh và tăng sự tiện lợi cho mọi người trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh như hiện nay. Một số nội dung của website: - Trang chủ, thống kê: thống kê về số lượng người dùng, khóa học, bài học. - Trang quản lý khóa học: Trang này là nơi các quản trị viên có thể cập nhật các thông tin về khóa học. - Trang quản lý bài học: Trang này là nơi các quản trị viên có thể cập nhật các thông tin về bài học và bài kiểm tra của mỗi bài học. - Trang quản lý từ vựng: Trang này là nơi các quản trị viên có thể cập nhật các thông tin về từ vựng thuộc bài học nào. - Trang khóa học: là trang dành cho người dùng vãng lai trên Internet xem được những khóa học hiện có trên website. - Trang chat: là trang dành cho khách hàng thành viên có thể thao đổi thông tin với nhau thông qua các nhóm hoặc nhắn tin riếng cho nhau.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1157
Appears in Collections:Ngành Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Van Quy Tho.pdf
  Restricted Access
6.19 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.