Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1156
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Hà Quyên-
dc.contributor.authorNguyễn, Nhã Trúc-
dc.date.accessioned2023-06-01T02:57:37Z-
dc.date.available2023-06-01T02:57:37Z-
dc.date.issued2023-05-12-
dc.identifier.urihttp://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1156-
dc.description.abstractĐồ án với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá sách xuất bản tại Việt Nam” được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Javascript cùng môi trường NodeJS, sử dụng Framework ReactJS và Express.js. Ngoài ra còn sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB. Website bao gồm các chức năng chính dành cho khách vãng lai như: đăng ký tài khoản, xem các danh mục thể loại sách, xem chi tiết thông tin sách xuất bản, xem đánh giá của người dùng, tìm kiếm sách xuất bản. Các chức năng dành cho người sử dụng là thành viên cũng giống như khách vãng lai, ngoài ra còn có: Lựa chọn tủ sách, đánh giá sách, bình luận về sách, thay đổi đánh giá và bình luận, chọn “đồng tình” hoặc “không đồng tình” đối với mỗi bình luận, xoá sách khỏi tủ sách, cập nhật hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu… Đối với người sử dụng là điều phối viên có thêm các chức năng như: Quản lý người dùng, quản lý sách xuất bản, quản lý bình luận… Đối với người sử dụng là quản trị viên thì ngoài các chức năng của điều phối viên, có thể sử dụng các chức năng khác như xem thống kê, quản lý điều phối viên, tạo danh mục sách…en_US
dc.language.isovien_US
dc.subjectĐồ án tốt nghiệpen_US
dc.subjectKhoa Công nghệ sốen_US
dc.titleXây dựng hệ thống quản lý và đánh giá sách xuất bản tại Việt Namen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Ngành Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DATN_CNS_122_1811505310347_NguyenNhaTruc.pdf
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.