Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1152
Title: Xây dựng website Quản lý bán sách trực tuyến.
Authors: Trần, Bửu Dung
Nguyễn, Đăng Khánh Hưng
Keywords: Đồ án tốt nghiệp
Khoa Công nghệ số
Issue Date: 10-May-2023
Abstract: Khách vãng lai sau khi truy cập website thì có thể tìm kiếm sách theo tên sách hoặc danh mục, xem thông tin các quyển sách, chọn mua sách, cập nhật giỏ hàng và đăng ký tài khoản thành viên để tiến hành đặt hàng và thanh toán. Khách hàng đã đăng nhập có thể tiến hành đặt hàng và chọn hình thức thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán online, nếu chọn thanh toán trực tiếp thì khách hàng sẽ thanh toán sau khi nhận sách, nếu chọn thanh toán online thì giao diện sẽ chuyển sang trang thanh toán online để khách hàng thực hiện. Ngoài ra khách hàng còn có thể theo dõi tình trạng của đơn hàng đã đặt, xem những đơn hàng đã mua trước đó; có thể bình luận, đánh giá quyển sách mong muốn. Quản trị viên sẽ là người quản trị cao nhất của hệ thống, quản lý tất cả các thông tin của website: danh mục sách, thông tin của sách, nhà xuất bản, kho sách, đơn hàng, tài khoản của khách hàng, bình luận và đánh giá của khách hàng, tài khoản của quản trị viên.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/1152
Appears in Collections:Ngành Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DATN_CNS_122_1811505310112_NguyenDangKhanhHung.pdf
  Restricted Access
4.68 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.